Srpski       English            Pretraga:     
 
Servis

D.o.o. Pannon Chem, Palić ima svoje servisne laboratorije, koje pokrivaju kompletnu servisnu podršku, etaloniranje i kalibraciju za sve ponuđene instrumente. Kvalifikovano osoblje servisa poseduje sve certifikate koji su neophodni da budemo zvanični - ovlašćeni servis našim partnerima - proizvođačima.

Naše osoblje:

ing. Attila Barna, Šef servisnog odseka,
E-mail: barna@pannon-chem.rs
Mob.: +381 (0) 63 522 895

ing. Laszlo Nagy Kanasz, Servis inženjer,
E-mail: laslo@pannon-chem.rs
Mob.: +381 (0) 64 467 19 78

Istvan Bilicki, Serviser,
E-mail.: bilicki@pannon-chem.rs
Pošaljite e-mail na:
service@pannon-chem.rs
ili
kliknite ovde

PITAJTE NAS